Για εμάς

O Cosmos of Culture (Κοσμο-Πολιτισμός) είναι πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 2002 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Οι σκοποί του γενικά είναι πολιτιστικοί, καλλιτεχνικοί, εκπαιδευτικοί, περιβαλλοντικοί και  κοινωνικοί.

Ειδικότερα οι δράσεις του στοχεύουν στον διαπολιτισμικό διάλογο και στον διάλογο των πολιτισμών, στην ανάπτυξη των τεχνών για όλους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον κάνει κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την ισότητα, την συμπερίληψη και την αντιμετώπιση της φτώχειας και δρά για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιδιώκει την συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου χωρίς διακρίσεις στις δράσεις του σύμφωνα με το όραμα και τους σκοπούς του όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω κι έτσι συνεισφέρει δραστικά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και την αειφορία και σε μία κοινωνία ενότητας, ειρηνική και αρμονική για όλες τις κοινωνικές ομάδες που την αποτελούν.

Επιπλέον δίνει έμφαση σε παιδιά και νέους και αναπτύσσει ιδιαίτερα έργα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με εργαλεία τις τέχνες (όπως είναι η μουσική, το θέατρο, ο χορός, η φωτογραφία κ.α.), την εκπαίδευση και την συνεχή επιμόρφωση.

Οι δύο κύριοι  άξονες των δράσεων του είναι 1) ο Διάλογος των Πολιτισμών και ειδικότερα ο Διαπολιτισμικός Διάλογος και 2) η προβολή του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ο Κοσμο-Πολιτισμός μεταξύ άλλων:

  • Υποστηρίζει τον Διάλογο των Πολιτισμών και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο.
  • Στηρίζει και προβάλλει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Υποστηρίζει επίσης τις τοπικές δράσεις και εκφράσεις πολιτισμού σε όλη της Ελλάδα εφόσον συμφωνούν με τους σκοπούς του.
  • Δίνει έμφαση και αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν στην δια βίου μάθηση μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και παρέχει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία.
  • Στηρίζει τις  πολιτιστικές ανταλλαγές και την δημιουργία πολιτιστικών δικτύων με έμφαση στην Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στην Αφρική.
  • Προβάλλει και παρουσιάζει  πολιτισμούς από όλον τον κόσμο.
  • Στηρίζει με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων νέους καλλιτέχνες, τους νέους γενικότερα  και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  • Ερευνά την σχέση του Πολιτισμού και της Τέχνης με τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες, το περιβάλλον και με ειδικότερα αντικείμενα.

Cosmos Space

Από τις αρχές του 2017 ο Cosmos of Culture αναπτύσσει τις δράσεις του στο νέο του χώρο που βρίσκεται στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Ο χώρος αποτελεί το κέντρο λειτουργίας μας, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια.

Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς των μελών, φίλων και εθελοντών του Cosmos of Culture αλλά και για όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε όσα οργανώνουμε έτσι ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες και ένας συνεχής και γόνιμος διάλογος.


Γιατί πρέπει να μας γνωρίσετε

 
 

Ονειρευόμαστε μια Κοινωνία Ισότητας για Όλους.

 

Στηρίζουμε τον Πολιτισμό και την Τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της.

 

Κάνουμε Δράσεις όχι για σας αλλά μαζί σας.

 

Προβάλλουμε θετικές Πρακτικές.

 

Στηρίζουμε τους νέους και δημιουργούμε όλοι μαζί.

 

Είμαστε δίπλα σε ανθρώπους και ομάδες σε ανάγκη.