Ενημερωτική συνάντηση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 18.00 – 21.00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική συνάντηση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια με τίτλους:
1. «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών
Φορέων – Δυνατότητες Εργασίας» και
2. Σεμινάριο για μη κερδοσκοπικούς φορείς «Χρηματοδότηση από
Ευρωπαϊκά Προγράμματα»
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 18.00 – 21.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στην συνάντηση αυτή θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που
συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω σεμινάρια και στην συνέχεια οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την εισηγήτρια
τυχόν απορίες και να απευθύνουν ερωτήσεις. Η συνάντηση αυτή είναι
καθαρά ενημερωτική και αποτελεί εισαγωγή στα κυρίως σεμινάρια όπου θα
αναλυθούν με λεπτομέρειες τα σχετικά θέματα.
1. Το Σεμινάριο «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία των Μη
Κερδοσκοπικών Φορέων – Δυνατότητες Εργασίας» θα γίνει 26-27
και 30-31 Οκτωβρίου και 8-11- 2017 (απογευματινές ώρες) και
2. Το Σεμινάριο «Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα» θα
γίνει 20 έως 27 Νοεμβρίου 2017(απογευματινές ώρες).
3.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Περισσότερα σχετικά με τα Σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, επικοινωνείστε μαζί μας στο e-
mail: info@cosmosofculture.org και στα τηλέφωνα 210 9769271 και 698
7887018 από Δευτέρα – Παρασκευή 17.30 – 20.30 και Σάββατο 11.00 –
15.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή