Μαθαίνουμε Ελληνικά Εύκολα και Απλά!

Αυτή είναι μία κλειστή ομάδα μελών στο facebook αφιερωμένη στα Μαθήματα Ελληνικών. Εδώ μπορείτε να βρείτε ιδέες και οδηγίες για την ελληνική γραμματική και το λεξιλόγιο, που σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν με τα μαθήματα Ελληνικών στην τάξη. Επίσης, οργανώνονται και διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών λόγω του COVID-19. Περισσότερες πληροφορίες: lessons@cosmosofculture.org

Επιστροφή